100 Jaar Groote Oorlog

bevrijding en hoop koesteren verlangens van verbondenheid

Liberation and hope cherish desires of connectedness

TER ERE VAN LEONARD REYNAERTS

20190425_085006

De Tiense Rode Kruisverpleger Leonard Reynaerts slaagde er tijdens WO I in om met een klein team van vrijwilligers groot werk te verrichten. Zij trokken onze velden in om de slachtoffers op een menselijke manier te begraven. Onder de naam ‘Gemeentelijke Ontgravingsdienst’ begonnen Reynaerts en zijn mannen meteen na de gevechten van 18 augustus 1914 in onze regio aan hun opdracht. Later werd de benaming van dit team gewijzigd naar ‘Le souvernir du soldat Belge 18 août 1914, Service d’exhumation’. Wat zij toen deden, was allerminst vanzelfsprekend, want uiteindelijk waren ze Belgen die in bezet gebied door de velden liepen op zoek naar gesneuvelde landgenoten. Voor de nabestaanden waren Reynaerts en zijn team van onschatbare waarde. Door hun werk was van vele militairen nu bekend waar ze stierven en op welke plaats ze begraven lagen.